Vietcong2
   >> Technika

GAZ 67
Délka: 3,3 m
Šířka: 1,6 m
Výška: 1,7 m
Max. rychlost: 92 km/h mm
Výkon: 40 kW
Hmotnost: 1320 kg
Posádka: 3
Výzbroj: 1x kulomet M60GAZ 67 byl sovětský terénní užitkový automobil, který byl vyvinut na základě poznatků a zkušeností ze svého předchůdce vozidla GAZ 64. Modernizace byla zahájena koncem léta roku 1942. Zlepšil se výkon motoru, byl rozšířen rozchod kol, došlo k zesílení rámu, byly provedeny další dílčí změny. Vůz byl spolehlivější a odolnější, než jeho předchůdce, roku 1943 se při srovnávacích zkouškách ukázalo, že je v mnoha parametrech lepší, než americké vozy Bantam BRC-40, Ford GP, či Jeep Willys MB. Automobil, se začal vyrábět v září roku 1943. Stroj, nazývaný jako „Čapajev“, byl postupně modernizován, v lednu 1944 vznikla verze GAZ 67B. Po ukončení druhé světové války začaly být „GAZy“ (či „Gazíky“) používány i v civilní sféře, zejména v zemědělství a lesnictví.


T-34
Délka: 4,8 m
Šířka: 2,5 m
Výška: 2,5 m
Max. rychlost: 64 km/h mm
Výkon: 160 kW
Hmotnost: 10 900 kg
Posádka: 2
Výzbroj: 1x kulomet H2 HBM113 je asi nejpoužívanější obrněné vozidlo pěchoty. Výroba byla zahájena v roce 1960, v roce 1964 byla spuštěna výroba verze M113A1. Ve Vietnamu byla hodně rozšířená verze M113 ACAV (Armored Cavalry Assault Vehicle), která měla těžký kulomet ráže .50 chráněný věžičkou, na bocích byly pancéřové štíty pro kulomety M60. Kvůli strachu z min seděli vojáci většinou nahoře na korbě, i přesto, že to bylo zakázané.